dinsdag 30 juni 2015

A Happy Misses Hortence
Second water color sketch at the home of elders

From this lady, I made two water color sketches. The first time
she was looking so seriously at me that it confused her when she saw the draft.
But as Misses Hortence preferred a smiling portrait, I promised her a second attempt if she promised to smile while posing. So she did.

And look! One can easily notice the sparkles in her eyes in this second portrait, 
which I told her in all honesty, made her at least 10 years younger.

And you know, I could see, that made her feel even more happy...

Tweede aquarel in het home voor bejaarden

Van deze dame maakte ik twee waterverfschetsen. 
Bij de eerste, keek ze voortdurend zó ernstig, dat ze schrok toen ik haar het voorlopige resultaat toonde.
Maar mevrouw Hortence verkoos een lachend portret. Dus beloofde ik haar een tweede poging te ondernemen als zij me beloofde te zullen lachen tijdens het poseren. Dat deed ze ook.

En kijk! Het valt op hoe haar ogen twinkelen bij deze tweede schets.
Toen ik haar, naar waarheid, vertelde dat die glimlach haar zeker 10 jaar jonger maakte
 werd ze daar nòg vrolijker van ... De lach die ze toen op haar gelaat tevoorschijn toverde heb ik niet vastgelegd op papier, die draag ik mee in mijn hart...
Geen opmerkingen :

Een reactie posten

Dank je om me hier een teken van je bezoek na te laten.
Thanks for leaving some sign of your presence here.