woensdag 26 april 2017

De beuk erinD21

Aquarel op papier
29,7/42 cm
Het gebied rond Borger moet een ideale vestigingsplaats voor het Trechterbekervolk zijn geweest. Binnen een straal van 5 km treffen we maar liefst 11 hunebedden aan.
Hunebed D21 is een portaalgraf. Het is één van de vijf hunebedden gelegen bij de plaats Bronneger ten noorden van Borger, in de provincie Drenthe. Van deze vijf is D21 de belangrijkste gezien de archeologische vondsten.
Hij heeft weliswaar slechts drie (maar wel zeer grote) dekstenen en oogt fascinerend door de indrukwekkende beuk die de functie van één van de draagstenen heeft overgenomen en verder ook het hele beeld van het hunebed overheerst.
D21 is in 1918 onderzocht door Dr. van Giffen, die ontdekte dat het graf uit meerdere vloerlagen bestond. In elke vloerlaag werden artefacten gevonden. Zo werden er meer dan 600 stuks aardewerk opgegraven. Ongeveer één meter onder de grond trof de onderzoeker de ontbrekende draagsteen aan. Het is waarschijnlijk dat deze steen al tijdens het gebruik van het graf moet zijn omgevallen. Van Giffen plaatste de steen weer terug op de plek waar hij ook nu nog te vinden is.


(bronnen : Wikepedia en www.hunebedden.nl)

maandag 24 april 2017

Eppies HillEppies Bergje nabij Valthe (Drenthe - NL)


This hill's originally a tumulus : an ancient mound of earth and stones raised over a grave or graves during the late stone ages till the Age of bronze. In the middle ages, the place received its name when a certain Eppie was hanged here at the gallow.
I can imagine Eppie wasn't as "happy" as his name presumed ...Eppies bergje is een grafheuvel die van de late steentijd (3000 jaar voor onze jaartelling) tot in de late bronstijd (1000 jaar voor onze jaartelling) in gebruik is geweest. Professor van Giffen, een Gronings archeoloog, onderzocht de berg in 1937 en daarom is bekend wat er in de heuvel heeft gelegen. Hierdoor heeft men deze niet, zoals zovele andere vergelijkbare exemplaren ondergeploegd, maar bleef hij samen met de bomen bewaard te midden van het weiland.
In de middeleeuwen kreeg deze heuvel zijn naam toen ene Egbert hier zou zijn opgehangen aan de galg. Er gaan ook geruchten dat hij zichzelf heeft verhangen.

woensdag 19 april 2017

The giant's crumbs


The oak tree near hunebed D42 

(Schietbaanbos te Emmen - Drenthe NL)
graphite 
in my tiny sketchbook
15/10 cm
☼ ☼
☼  ☼
☼ ☼ ☼
☼     ☼     
☼       ☼      ☼
☼          ☼   
 ☼             ☼           
☼                      
       ☼        
☼                                        
☼              S u m m e r s e e d s ,
scattered in the lap of the earth
lie sound asleep and dream of rebirth
For all that's alive must come to dust
and winter 's a time to hope and trust
that once the struggle of light is done
we 'll all rise up by a kiss of the sun(words by Linda S. Leon aka DagEnDauw)
               
  

dinsdag 18 april 2017

D 49 te Drenthe
The priestless church on Easter sunday

graphite 
in my tiny sketchbook
15/10 cm
Kanttekening:

These "wandering stones" moved to Drenthe (Netherlands) by glaciers in the Ice age and were used by the people of the Funnel(-neck-)beaker culture (from 3500 to 2800 BC) to form their megalithic tombs. 

Archaeologists have named the spatially restricted cultures after the pottery which people of that culture created. This culture covered big parts of the North of Europe. The Funnel (neck) beaker culture (Trechterbekercultuur in Dutch) is further subdivided into groups and stretches from parts of the Netherlands in the West, over Northern Germany to Poland in the East. In the North it is covering Denmark and the South of Sweden.

During the reformation (16th century), protestant preachers used this boulder constelation in the woods near Schoonoord in the province of Drenthe (NL) as pullpit to preach secretly and in safety for their desciples. That's how this "Hunebed" got his name of "Papeloze kerk" which is Dutch for "Priestless church".