woensdag 26 september 2018

Feste


Feste de hofnar uit "Twelfth Night" van W. Shakespeare, aquarel door Linda S. Leon

" BETTER A WITTY FOOL
THAN A FOOLISH WIT "

( W. Shakespeare )


in my sketchbook
29/21 cm
KANTTEKENING :

"FESTE" is de hofnar uit het toneelstuk "Twelfth Night" van W. Shakespeare.
woensdag 19 september 2018

Zicht op Velencei Tó- Hongarije 2018


Zicht op Velencei Tó - Hongarije 2018 door Linda S. Leon

VAKANTIEHERINNERINGEN
Hongarije 2018 (3)

in mijn schetsboek
29,7 / 21 cm


Kanttekening :

Het Velencemeer in Hongarije ligt op 30 km van het Balatonmeer in noordoostelijke richting en is er een verkleinde versie van. Op 8 km ten westen van het meer bevindt zich de stad Székesfehérvár en op 40 km de hoofdstad Boedapest. Doordat het Velencemeer voor het merendeel ondiep is (gemiddeld 1,60 m) en amper drie meter op het diepste punt, is het één van de warmste meren van Europa. In de zomermaanden stijgt de watertemperatuur soms tot 28 °C. Afgezien van enkele kleinere zijriviertjes is het steppenmeer vooral aangewezen op regen voor de wateraanvoer, zodat het in het verleden omwille van te weinig neerslag tijdens hete zomermaanden wel eens droog kwam te staan. De zandstranden en het ondiepe water zijn uitnodigend om er met kinderen te vertoeven, bovendien is het mineraalrijke water een weldaad voor lijf en leden.
De westkant van het meer wordt ingenomen door een vogelreservaat van 900 hectare.dinsdag 11 september 2018

Dirk Martens, Aalst open Monumentendag 2018
DIRK MARTENS TE AALST
in mijn schetsboek
29,7 / 21 cm

KANTTEKENING :

Zondag was het open Monumentendag. 
Dit beeld van Dirk Martens te Aalst was één van de vele monumenten die overal te lande in de kijker stonden. Het werd op 6 juli 1856 op de Grote Markt van Aalst met de inscriptie ‘Theodorico Martino Alostano’ onthuld. De Brusselse beeldhouwer Jan Geefs (1825-1860) beschikte niet over een gelijkend portret en schiep een personage in middeleeuwse kledij, dat refereert aan de meermaals geportretteerde Thomas More. We weten eigenlijk niet hoe Martens zelf er echt uitzag. 

Dirk Martens (°Aalst 1446 of 1447 - + Aalst 1534) wordt algemeen beschouwd als de invoerder van de boekdrukkunst in de Zuidelijke Nederlanden. Op jonge leeftijd trok hij naar Venetië, dat toen gold als het centrum van de boekdrukkunst die net tot ontwikkeling begon te komen. Teruggekeerd uit Italië richt hij in zijn geboortestad een drukkersatelier op, waar in 1473 de oudst gedateerde Zuid-Nederlandse boeken van de pers rolden.

De betekenis van Dirk Martens ligt niet louter in het feit dat hij de eerste drukker in de Nederlanden was en onder andere ook de gotische letter verving door de Romeinse letter. Hij was tevens de promotor van het humanisme in onze gewesten.

Toen ik 's morgens aan het schetsen ging was het nog vrij rustig op de markt in Aalst, maar tegen twaalven aan, was het rond de voet van het monument een ware heksenketel, want ook het Rode Kruis had er iets te vieren. Een hele reeks ziekenwagens reden in de loop van de voormiddag af en aan op de markt en er werden demo's gegeven.
Het onderwerp van mijn schets torende gelukkig boven het hele gebeuren uit wat me de gelegenheid gaf om ondanks het gewoel toch verder te tekenen. Een voorbijganger merkte terecht op dat ik een figurant vergeten was... namelijk de restaurateur die één van de inscripties op de platen van de sokkel zat te restaureren en af en toe vanaf zijn werkplaats een groepje toeschouwers over zijn bezigheden vertelde. De waarheid is dat hij meestal àchter het beeld zat te werken en enkel tevoorschijn kwam wanneer er geïnteresseerden voorbijkwamen. Ik besloot dus maar wijselijk hem er niet bij te zetten... 
zondag 9 september 2018

De nar 'Mujkó' te Székes Fehérvar


De nar 'Mujkó' te Székes Fehérvar Hongarije door Linda S. Leon
DE NAR 
boven Kossuth Laos utca - Székes Fehérvar, Hongarije

grafiet in mijn schetsboek
29,7/21 cmKANTTEKENING

Tweede schets die ik maakte tijdens mijn reis door de Balatonregio in Hongarije is deze nar "Mujkó".
Vanaf het zomerterras van het café "Patria" te Székesfehérvar legde ik dit beeld vast in mijn schetsboek.

Het is een kunstwerk van de beeldhouwer Balázs Kocsis en de edelsmid László Molnár, dat in 2007 boven de Kossuth Laos straat opgehangen werd en deel uitmaakte van het Contemporary Art Festival. Het is vervaardigd uit lood en koper en stelt de hofnar Mujkó balancerend op een koord voor. 
Mujkó is een historische romanfiguur uit het boek : "A szelistyei asszonyok" (De vrouwen van Săliște), van Kálmán Mikszát (1847-1910) . Het verhaal speelt zich af in de late jaren 1500 waarin een deputatie van Săliștische boerinnen voor de gouverneur van de koning verschijnt, met de eis hen een vervanger te bezorgen voor hun tijdens de oorlog gesneuvelde mannen. Wanneer de gouverneur belooft aan deze eis tegemoet te komen, ontwikkelt zich een hele pantomime met een rollenwisseling, waarbij de adellijken zich als hun bedienden kleden en v.v. 
De hofnar Mujkó krijgt hierbij de rol van zijn koning, Matthias Corvinus toebedeeld.

Vooral de details van het standbeeld benadrukken de voortreffelijkheid van het werk van de edelsmid. Het werd naderhand door de stad aangekocht en is de blikvanger van het aanpalende plein geworden.

maandag 3 september 2018

Bakonybél - Hongarije


Bakonybél Hongarije 2018 door Linda S. Leon


VAKANTIEHERINNERINGEN
Hongarije 2018

in mijn schetsboek
29,7 / 21 cm


KANTTEKENING

Zicht op het dorpje Bakonybél in de Balatonregio van Hongarije waar ik dit jaar mijn vakantie heb doorgebracht. 17 km ten westen van Zirc, gelegen aan de voet van de Köris-berg, die met zijn 704 meter, de hoogste heuvel van het Bakony-gebied is en met zijn bosrijke omgeving, een uitgelezen vertrekpunt vormt voor prachtige natuurwandelingen...
De opmerkelijkste bezienswaardigheid in dit onooglijke dorpje vond ik persoonlijk wel het pannon observatorium.
Deze schets maakte ik aan de overkant van de straat waar ons verblijf gesitueerd was.