maandag 27 mei 2019

Rake klappen ...

EKSTERS OBSERVEREN...


DE KLEINTJES

Grafiet in mijn schetsboek
29,7/21 cm

HET EERSTE SLACHTOFFERTJE

Grafiet en kleurpotlood
in mijn schetsboek
29,7/21 cm


EKSTERKUNST
Kanttekening :


Niet enkel in de politiek rollen er momenteel koppen, ook in de vogelwereld wordt er dezer dagen aan "natuurlijke" selectie gedaan. De analyse van het eerste laat ik over aan de "experts". 
Waarover ik wél iets wil vertellen, zijn de bijzondere waarnemingen die ik recentelijk in mijn eigen (speel)tuintje deed... 
Precies een week geleden zijn daar de eksterjongen uitgevlogen. Stresserende dagen voor het ouderpaar, vooral omdat er hier in de wijk enorm veel katten op "vinkeslag" liggen, die ook hùn kroost in de gaten houden. Nochtans zijn die tot nu toe niet de grootste vijand gebleken. Wél het water in de vijver, waarin er eentje het leven heeft gelaten en de grote (?) honger die een tweede de das heeft omgedaan.
Zodoende hebben ma en pa ekster al rake klappen te verwerken gehad. Maar ze zetten door.
Het derde en laatste jong doet al heel de tijd verwoede pogingen om te leren vliegen, hoewel dat zonder staart niet zo makkelijk lukt. Bovendien zijn  die eksterjongen op hun lange grote poten aanvankelijk ook onbeholpen wandelaars,. Maar ik merk vorderingen, ook wat de groei van die staart betreft. En de ouders waken met argusogen en luid gekrijs - waarmee ze de katten en alles wat een bedreiging kan vormen, uit de buurt trachten te houden - over hun laatste jong.

Verder ontdekte ik ook hoe "gewiekst" en pienter ze daarbij wel tewerk gaan.
Wanneer de jongen in een bedreigde positie verkeren, beginnen ze in een nabijgelegen boom de aandacht af te leiden, door te krijsen en blaadjes en takken naar beneden te laten dwarrelen. Zo trachten ze zoekende ogen en oren te misleiden. En wanneer dàt niet helpt vallen ze met twee zelfs aan, tot de jager afdruipt... Zó houden ze ook voor de kleinere vogeltjes de buurt betrekkelijk veilig.
Maar het merkwaardigst vond ik toch wel de creatie uit hun donsveren van kunststukjes, zoals ik hierboven eentje kon fotograferen. Ze gebruikten hiervoor de blaadjes van de vlier in mijn tuin die dit jaar uitzonderlijk veel last heeft van bladluis. Het leek me eerst onwaarschijnlijk, maar toen ik een tweede gelijkaardig artefact vond, dat ook mij in de val liet lopen - ik dacht namelijk dat de katten een jong dood achtergelaten hadden - begon ik doorzicht te krijgen in wat ik denk, dat er werkelijk was gebeurd.
Volgens mij gebruikten de eksterouders de vlierbladeren die plakten van de bladluis, als lijm om er "een nepjong" mee te maken. Prachtig toch? Het kan mijn fantasie zijn die een loopje met me neemt, maar vindt u ook niet dat het een merkwaardige constructie is? Ik vond rond dit nepvogeltje trouwens verscheidene afgeplukte vlierbladen, wat erop wijst dat ze al meerdere pogingen tot misleiding ondernomen  hadden. Misschien was dit de ultiemste..? Toch wel gedrag dat verdere observatie verdient meen ik... 

Hoe dan ook zijn het momenteel boeiende dagen voor iemand die graag observeert ...


Blijf dus alert lieve volgers ...