dinsdag 22 november 2016

Eclipse of the mind

HARK...! One morning she came to me 
severe in nature's garb, so light and yet so dark. 
I'll give you eternal wisdom, youth and love, she said. 
In return she wanted my body, and entered my head. 

                                                           
We had to remain seperated to stay sane, 
so she divided me to cause no pain. 
The night was hers the day was mine, 
but in the end we couldn't draw the line. 
We got confused 
and all mixed up. 
Totally out of control,
I lost my identity, I lost my soul.


I had to surrender to survive, 
conquer my fears to stay alive. 
Find me a brother in soul 
die with him to become whole I met a musician,
I met a painter, 
I met a poet, 
I met a stranger, 
I met my brother in soul, 
and thought 
we had it all. 

We drove as lightening but didn't die, 
reached for the heavens but didn't fly. 
Finally refused at the gates of the sun, 
We returned to where it all begun. 


Back on earth my life was caught in a curse: 
I lived the genesis in reverse. 
Only by leaving the darkness, and returning from death 
I'ld regain my body, I'ld regain my head... .

drawings and words 
by

-  Linda S. Leon -
Kanttekening :


Oorspronkelijk waren er zeven werken in deze serie, iedere dag van de schepping eentje. 

Jammer genoeg zijn twee ervan verloren gegaan. De ene horende bij vers vijf en de andere horende bij vers zes. Het laatste werk in de rij hoort eigenlijk dus bij het slotvers,


... Dit laatste werk maakt tevens ook deel uit van de "Meet artists without borders"- Gallery 2016 van initiatiefnemer Toe (十) 

De "Gallery" opent haar deuren eind van deze maand en heeft als thema "Universe".
Schilders, grafici, tekenaars van over de hele wereld hebben hieraan meegewerkt. Ga er zeker een kijkje nemen. U vindt er ook een overzicht van de drie voorbije Gallerijen van vorig jaar...

Hier is de link erheen. Veel kijkplezier gewenst.


woensdag 9 november 2016

De modderbank

Muddy waters

Oil on canvas
with palet knife 
Kanttekening 

Uit de serie "Door getijden bewogen". Een tijd waarin ik mijn doeken nog met een paletmes te lijf ging... De reeks bestond uit landschappen geschilderd vanaf een vaste plek aan de rivier die ik observeerde doorheen de vier seizoenen, een volledig jaar lang. 
De modderbank is ondertussen weggebaggerd sedert vorig jaar, maar toen zag je er sporadisch wel eens durvers op zonnen. Er waren zelfs plannen van een horecabedrijfje aan de oever, om er een terrasje van te maken, maar die zijn niet doorgegaan. De bank liep trouwens bij vloed telkens onder water, het was dus niet echt een realistisch plan  =]


From the series "Door getijden bewogen" (Moved by the tide) a time I painted a complete series of landscapes from a steady spot near the riverside close to my home, throughout a year.