donderdag 4 januari 2018

Ieder aangezicht is een landschap (13)
EACH FACE IS A LANDSCAPE ( XIII )

... Beholding Leonardo's work ...
Het laatste van 13 portretjes en het eerste om het jaar mee te beginnen.
Ik wens eenieder die hier langs komt een gezond, gelukkig, creatief, succesvol en bevredigend 2018 toe.

The last one of 13 and the first to start the year with.
I wish everyone of you, who visits my blog, a healthy, happy, creative, succesful and satisfying 2018...
⛄  ⛄ ⛄