vrijdag 14 mei 2021

Parels in de Wachau (5)

Vorig najaar (2020) meegebracht uit Oostenrijk ...
(For the bigger version, click at the drawing)

Schloss Schönbühel a/d Donau, sketched on location with graphite pencil  by Linda S. LeonSCHLOSS SCHÖNBÜHEL

GRAPHITE IN MY SKETCHBOOK
29,7/21 CM


EEN SNUIFJE GESCHIEDENIS...

Slot Schönbühel is een kasteel gelegen te Schönbühel-Aggsbach, een stadje onder Melk op de rechteroever van de Donau. Het dateert uit de vroege twaalfde eeuw.

Het werd gebouwd op een rots, bij benadering 40 meter boven het waterpeil van de Donau.
Mogelijk werd het gebouwd op de fundamenten van een Romeins fort. Met de bouw van het kasteel zelf, werd begonnen in de vroege 12de eeuw door Marchwardus de Schoenbuchele die er oorspronkelijk een verdedigingsburcht van maakte. Toen zijn erfgenaam en laatste telg van de familie, Ulrich von Schonpihel overleed aan het begin van de 14de eeuw, stierf met hem, meteen ook dit adellijke geslacht.  Het kasteel werd daarop voor korte tijd eigendom van Conrad von Eisenbeutel en kwam vervolgens in het bezit van de Abdij van Melk.
In 1396 verkocht deze het aan de broeders Caspar en Gundaker von Starhemberg. De Starhemberg familie hield het voor meer dan 400 jaar in haar bezit, maar liet het mettertijd vervallen.

In 1819 verkocht Prins Ludwig Josef von Starhemberg het samen met het Kasteel van Aggstein aan Graaf Franz von Beroldingen, die het renoveerde en deels herbouwde, zodat het vanaf 1821 weer bewoonbaar werd.

In 1930 werd het landgoed aangekocht door Graaf Oswald von Seilern und Anspang, de oudere broer van de kunsthistoricus en verzamelaar Antoine Seilern, die er in het familiegraf begraven ligt.  SOME HISTORY

Schloss Schönbühel is a castle in the Lower Austrian town of Schönbühel-Aggsbach, below Melk on the right bank of the Danube. The origins of the castle date from the early 12th century.

The castle is built on rock approximately 40 metres (130 ft) above the level of the river Danube. A Roman fortress may have stood there before. The castle was begun in the early 12th century by Marchwardus de Schoenbuchele as a defensive fortress. When his descendant Ulrich von Schonpihel died at the beginning of the 14th century, the family was extinguished. The castle was briefly owned by Conrad von Eisenbeutel, and then by the Abbey of Melk. In 1396 it was sold to the brothers Caspar and Gundaker von Starhemberg. It remained in the Starhemberg family for more than 400 years, but fell into disrepair.

In 1819 Prince Ludwig Josef von Starhemberg sold it, together with the castle of Aggstein, to Count Franz von Beroldingen, who had it renovated and partially rebuilt, so that by 1821 it was again habitable.

In 1930 the Schönbühel estate was sold again, this time to Count Oswald von Seilern und Aspang, older brother of the collector and art  historian Antoine Seilern.WATCH THE COMPLETE SERIES HERE

BEKIJK HIER DE HELE REEKS
2 opmerkingen :

Dank je om me hier een teken van je bezoek na te laten.
Thanks for leaving some sign of your presence here.