vrijdag 12 april 2024

Hard als granietNot the "I-fell-tower"
neither an ivory one
but a Czech tower made of granite ...


De uitkijktoren op de Černá Studnica te Jablonec geschetst op locatie door Linda S. Leon voor  https://tussendelijntjes.blogspot.com/


SKETCHED WITH GRAPHITE


 gemaakt op locatie
 in mijn reisdagboek
15/21 cm
“Be kind to everyone on the way up; 
you’ll meet the same people on the way down.“ - Wilson Mizner -
Over de uitkijktoren


Met de bouw van de toren werd gestart in 1904 op vraag van de onafhankelijke toeristische bergvereniging van Jablonec die zich een jaar voordien had losgescheurd van de DGJI (Der Deutsche Gebirgsverein für das Jeschken und Isergebirge - Duitse bergvereniging voor het Ještěd- en IJzergebergte) omwille van de weigerachtigheid van deze laatste t.o.v. het plan om op de Černá Studnica een uitkijktoren met bijgebouwen op te richten naar het voorbeeld van Liberec op Ještěd. 

Zij schreven hiervoor een ontwerpwedstrijd uit, die gewonnen werd door de uit Jablonec afkomstige architect Robert Hemmrich . De toren van 26 m hoog werd integraal opgetrokken uit granieten blokken door bouwmeester Corazza die het project inclusief het huisje, voltooide op  14 augustus 1905, wat gevierd werd  door 6000 bezoekers met spijs, drank en dans.

Dankzij het initiatief  van de toeristische bergvereniging van Jablonec om vervolgens, naar het voorbeeld van Ještěd, een wedstrijd in het aantal beklimmingen te houden, en  met het aantal aankomsten ook het aantal gedronken pinten toenam, werd op deze wijze de kas van de vereniging dusdanig goed gevuld, dat ondertussen de hut verder kon worden uitgebreid en verbeterd tot het huidige restaurant met drankgelegenheid, waardoor de gebouwen op Černá Studnica een bastion van het toerisme in Jablonec zijn geworden.


Enjoy ► this overview ◄ of the complete "Czech" series 2022 and 2023

Geen opmerkingen :

Een reactie posten

Dank je om me hier een teken van je bezoek na te laten.
Thanks for leaving some sign of your presence here.