maandag 12 maart 2018

Volgende twijg graag...Nestelende ekster door Linda S. Leon


NEXT TWIG PLEASE


grafietschets
in mijn schetsboek
29,7/21 cm
Het bouwproject van de eksters in mijn Robinia vordert snel ...
The buildingproject of the magpies in my Robinia is progressing well 
Kanttekening

Recentelijk "ontdekten" wetenschappers dat eksters in tegenstelling tot wat de volksmond beweert, niet houden van blinkende voorwerpen, dat ze er zelfs wat bang voor zijn en doen "stelende" eksters bijgevolg af als volksgeloof...
Maar misschien trekken deze wetenschappers wel een foute conclusie, gezien er wel degelijk glanzende voorwerpen in eksternesten worden gevonden.
Misschien zijn deze vogels slimmer dan de wetenschappers vermoeden en gebruiken zij, ook al houden ze er niet van, net daarom glinsterende voorwerpen in hun nesten?

Volksgeloof en boerenwijsheid, bevat vaak meer waarheid dan de wetenschap kan bevroeden met experimenten die nagenoeg nooit in een natuurlijke situatie of omgeving gebeuren ... 
Diezelfde volksmond verkondigd trouwens wel vaker wijsheden, zoals bijv. dat de beste boswachters, stropers zijn. Misschien geldt dit eveneens voor de eksters en overwinnen deze vogels in de broedtijd die angst, om hun kroost te beschermen tegen andere eierdieven?


Geen opmerkingen :

Een reactie posten

Dank je om me hier een teken van je bezoek na te laten.
Thanks for leaving some sign of your presence here.