dinsdag 11 september 2018

Dirk Martens, Aalst open Monumentendag 2018
DIRK MARTENS TE AALST
in mijn schetsboek
29,7 / 21 cm

KANTTEKENING :

Zondag was het open Monumentendag. 
Dit beeld van Dirk Martens te Aalst was één van de vele monumenten die overal te lande in de kijker stonden. Het werd op 6 juli 1856 op de Grote Markt van Aalst met de inscriptie ‘Theodorico Martino Alostano’ onthuld. De Brusselse beeldhouwer Jan Geefs (1825-1860) beschikte niet over een gelijkend portret en schiep een personage in middeleeuwse kledij, dat refereert aan de meermaals geportretteerde Thomas More. We weten eigenlijk niet hoe Martens zelf er echt uitzag. 

Dirk Martens (°Aalst 1446 of 1447 - + Aalst 1534) wordt algemeen beschouwd als de invoerder van de boekdrukkunst in de Zuidelijke Nederlanden. Op jonge leeftijd trok hij naar Venetië, dat toen gold als het centrum van de boekdrukkunst die net tot ontwikkeling begon te komen. Teruggekeerd uit Italië richt hij in zijn geboortestad een drukkersatelier op, waar in 1473 de oudst gedateerde Zuid-Nederlandse boeken van de pers rolden.

De betekenis van Dirk Martens ligt niet louter in het feit dat hij de eerste drukker in de Nederlanden was en onder andere ook de gotische letter verving door de Romeinse letter. Hij was tevens de promotor van het humanisme in onze gewesten.

Toen ik 's morgens aan het schetsen ging was het nog vrij rustig op de markt in Aalst, maar tegen twaalven aan, was het rond de voet van het monument een ware heksenketel, want ook het Rode Kruis had er iets te vieren. Een hele reeks ziekenwagens reden in de loop van de voormiddag af en aan op de markt en er werden demo's gegeven.
Het onderwerp van mijn schets torende gelukkig boven het hele gebeuren uit wat me de gelegenheid gaf om ondanks het gewoel toch verder te tekenen. Een voorbijganger merkte terecht op dat ik een figurant vergeten was... namelijk de restaurateur die één van de inscripties op de platen van de sokkel zat te restaureren en af en toe vanaf zijn werkplaats een groepje toeschouwers over zijn bezigheden vertelde. De waarheid is dat hij meestal àchter het beeld zat te werken en enkel tevoorschijn kwam wanneer er geïnteresseerden voorbijkwamen. Ik besloot dus maar wijselijk hem er niet bij te zetten... 
Geen opmerkingen :

Een reactie posten

Dank je om me hier een teken van je bezoek na te laten.
Thanks for leaving some sign of your presence here.