dinsdag 8 december 2015

Anonymus

Reisschetsen van de voorbije zomervakantie in Budapest /Sketches from the passed summer holidays in Budapest


Buda as well as Pest, harbour many inspiring statues, which are very inviting to sketch ...
And so I did, last summer on my trip to Hungary.


- IV -

ANONYMUS
(schetsboektekening in grafiet)
Eveneens in het Városliget, nabij de ingang van het Vajdahunyad Kasteel, in de schaduw van deze reusachtige plataan die me letterlijk ruggensteunde tijdens het schetsen, "zit" verhuld in een monnikspij, het beroemdste standbeeld van het park. Het werd in 1903 gemaakt door Miklós Ligeti. Er is bitter weinig geweten over de geestelijke aan wie hier hulde wordt gebracht; vandaar dat men naar hem verwijst als "Anonymus". Deze mysterieuze monnik leefde in de 12e eeuw als de kroniekschrijver van koning Béla III. Hij is de vermoedelijke auteur van het eerste boek over de geschiedenis van de Hongaren, de ‘Gesta Hungarorum’. Het aanraken van de pen van de monnik zou naar verluidt geluk brengen tijdens de studies. Dat is dan ook de reden waarom het brons vooral op die plaats goudgeel glanst in de zon. (Meer hierover, bij mijn volgende publicatie ; een aquarel van dit beeld.)The statue of Anonymus, the first medieval Hungarian chronicler, is located in Városliget (City park), in the courtyard of Vajdahunyad Castle. The work made in 1903 by the contemporary sculptor Miklós Ligeti, pays tribute to the nameless storyteller. What makes this work unique is that he manages to portray an important historical figure while hiding his face under a hood. Anonymus' work provides an insight into medieval Hungary. His chronicles were signed as 'the notary of the most glorious King Béla', which is still not enough to accurately identify him as there were four kings called Béla in the 12th and 13th centuries, leaving him anonymous for now.
He 's also supposed to be the author of the first book about the history of the Hungarian people, named the "Gesta Hungarorum". People believe, touching the monks pen, might bring luck during ones studies, this is the reason why the bronze on this particular place, shines like gold in the sunlight.  (More info in my next publication ; a watercolor of this statue)
Geen opmerkingen :

Een reactie posten

Dank je om me hier een teken van je bezoek na te laten.
Thanks for leaving some sign of your presence here.